Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto
Domov
PredstavitevAktivnostiFotogalerijaNoviceZaložništvoPovezave
Novice Arhiv

Novice

10. januar 2023
14. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH SESTER JUGOVZHODNE REGIJE SKOZI ČAS

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto vabi na strokovno srečanje

 

 

»14. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –

 ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH SESTER JUGOVZHODNE REGIJE SKOZI ČAS,«

ki bo 20. januarja 2023 v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

 

 

PROGRAM SREČANJA

 

Moderatorka:  Marta Blažič

 

08.30 – 09.00  Registracija udeležencev

09.00 – 09.30  Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori

09.30 – 10.00  Razmislek o prihodnosti zdravstvene nege kot dela zdravstvenega varstva               

                           Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

10.00 – 10.30  Zgodovina izobraževanja za poklice v zdravstveni negi

                           Irena Keršič, dipl. m. s.,

                           Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in  babiške nege

10.30 – 11.00  Zgodovinski oris delovanja zaščitnih sester, otroških negovalk in bolniških strežnic

                           na Slovenskem

                           Marjeta Berkopec, dipl. m. s.,

                           Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in  babiške nege

11.00 – 11.10   Razprava

11.10 – 11.40   Odmor

 

 

 

Moderatorka:  Barbara Luštek

 

11.40 – 12.00  Na stoletni poti znanja

                           Zdenka Seničar, dipl. m. s.

                           Splošna bolnišnica Novo mesto

12.00 – 12.20  Šest desetletij Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto

                           Marija Račič, VMS, univ. dipl. organizator, Gloria Šepec, dipl. m. s.,

                           Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

 

12.20 – 12.40  Razvoj  visokošolskega izobraževanja  zdravstvene nege v

                           jugovzhodni regiji   Slovenije

                           Doc. dr. Ljiljana Leskovic,

                           Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

12.40 – 13.00  Medicinske sestre na primarni ravni

                           Kristina Novak, dipl. m. s.,

                           Zdravstveni dom Trebnje

13.00 – 13.10   Razprava                         

13.10 – 14.20   Kosilo

 

 

Moderatorka:  Mojca Saje

 

14.20 – 14.40  Ko se te nekaj loteva

                           Nika Niderwanger, mag. farm.,

                           Krka d. d.

14.40 – 15.00  Varstveno delovni center Novo mesto skozi čas

                           Renata Grill, dipl. m. s., Jasmina Juršić, dipl. m. s.,

                           Varstveno delovni center Novo mesto

15.00 – 15.20  Zakaj ne želim več delati v domu za starejše? Osebna mnenja nekdanjih

                           izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe

                           Adrijana Makaj, dipl. m. s., magistrica zdravstvene in socialne oskrbe,

                           Kerstin Kodrič, dipl. m. s.,

                           Dom starejših občanov Krško

15.20 – 15.40   Razvoj zdravstvene nege v Zdraviliški rehabilitacijski dejavnosti

                           Term Dolenjske Toplice skozi čas

                           Gabrijela Jelka Srša, dipl. m. s., dipl. ekon.,

                           Primož Žlak, dipl. zn,  mag zdrav. vzgoje in managamenta,

                           Terme Dolenjske Toplice

15.40 – 15.50  Razprava

15.50                Zaključek srečanja

 

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane Zbornice – Zveze  190 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih in kosilo. Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »14. Dnevi Marije Tomšič«. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence  in potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali na e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si  ter na naslovu: Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Infekcijski oddelek, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 17. januarja 2023 oziroma do zasedbe prostih mest.

Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

Članska prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

Splošna prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

 

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, doc. dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, Karmen Janežič, Andreja Gradišek.

 

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora.

Organizator dopušča možnost spremembe programa.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica organizacijskega odbora:

Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdravstvu

 

 

 

 

 

« Nazaj
Vse pravice pridržane DMSZT | Spletne rešitve T-media d.o.o.